Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
MTTQ các cấp huyện Mỹ Hào lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng Nông thôn mới

Huyện Mỹ Hào nằm ở phía Bắc tỉnh Hưng Yên có diện tích tự nhiên 7.936,96 ha; 13 xã, thị trấn, dân số trên 140 nghìn người. Huyện có 13 km Quốc lộ 5 chạy qua, nối Thủ đô Hà Nội với Hải Dương, Hải Phòng là điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ huyện có 48 chi, đảng bộ trực thuộc, với 5.478 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020, đến nay 100% các xã của huyện đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM .

 Thẩm tra các tiêu chí huyện nông thôn mới tại Mỹ Hào

Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM; địa phương hoàn thành nhiệm vụ XDNTM giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch của Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh về tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả XDNTM tại huyện Mỹ Hào, Ban Thường trực UBMTTQ huyện Mỹ Hào đã chủ trì, phối hợp với UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các xã, thị trấn tổ chức lấy ý kiến 6.790/27.162 hộ gia đình trong toàn huyện (tỷ lệ 25%) về sự hài lòng của người dân đối với kết quả XDNTM; phối hợp với Đài Truyền thanh huyện tuyên truyền trên Đài Truyền thanh huyện, hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn về tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả XDNTM. Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn; Ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng các tổ chức chính trị - xã hội tham gia lấy ý kiến hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc lấy ý kiến, nội dung các mẫu phiếu, để hướng dẫn người dân, kịp thời trả lời những thắc mắc của người dân, để mỗi phiếu đánh giá thể hiện được đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân trong XDNTM tại địa phương mình.

Việc lấy ý kiến người dân được thực hiện từ ngày 10/10/2017 đến ngày 19/10/2017 tại các KDC. Thành viên Ban Công tác Mặt trận các KDC và các Chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội của thôn đến từng hộ gia đình phát phiếu để người dân nghiên cứu, hướng dẫn, giải thích cho các hộ gia đình từng nội dung, tiêu chí lấy ý kiến đảm bảo từng tiêu chí được nhân dân đánh giá khách quan, trung thực, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Ủy ban MTTQ huyện, chỉ đạo UBMTTQ các xã, thị trấn có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc lấy ý kiến người dân tại các thôn, KDC.

Qua công tác tổ chức lấy ý kiến ở 77 thôn, khu phố trong toàn huyện cho thấy: Nhân dân bày tỏ sự hài lòng, nhất trí cao (tỷ lệ 93,92%) các nội dung: 1, 2, 3, 4, 6, 7 và 9 trong phiếu đánh giá gồm: Quy hoạch, xây dựng các công trình; hệ thống giao thông, thủy lợi đảm bảo; hệ thống điện; hoạt động của Trung tâm văn hóa, thể thao huyện; đáp ứng yêu cầu của nhân dân đối với các trường học của huyện; hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; tình hình đảm bảo an toàn an ninh, trật tự xã hội.

Đối với nội dung 4 và 8 trong phiếu hỏi: Việc đáp ứng yêu cầu của nhân dân đối với bệnh viện huyện; Trung tâm y tế của xã, huyện và hệ thống thu gom, xử lý chất thải trên địa bàn huyện nhân dân hài lòng đạt tỷ lệ 85,7%; bên cạnh đó còn một số băn khoăn, tỷ lệ chưa hài lòng 12,25%.

Riêng nội dung số 10 trong phiếu hỏi: Các hộ dân được hỏi và đánh giá sự hài lòng với kết quả chung về XDNTM của huyện, thì đều nhận được ý kiến đánh giá hài lòng với những gì huyện nhà đã đạt được trong những năm qua, nhân dân rất phấn khởi trước những thay đổi, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà ngày một xứng tầm với một huyện công nghiệp - dịch vụ. Năm 2017, tổng giá trị sản xuất huyện Mỹ Hào ước đạt 20.601 tỷ đồng (tăng 11,52% so với năm 2016); giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 90,8 triệu USD (tăng 17% so với năm 2016); thu ngân sách năm 2017 ước đạt 1.600 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 68,7 triệu đồng/năm. Với những kết quả cụ thể trên, sự hài lòng của người dân với kết quả chung về XDNTM của huyện đạt tỷ lệ 98,31%.

Qua việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả XDNTM tại huyện Mỹ Hào, nhìn chung các hộ dân được lấy ý kiến đều cơ bản hài lòng với kết quả XDNTM của huyện. Nhân dân đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; sự tham gia vào cuộc tích cực, hiệu quả, trách nhiệm của MTTQ các cấp, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Xây dựng KDC 3 không”. Việc tổ chức lấy ý kiến được MTTQ các cấp chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM, là tiền đề để Mỹ Hào trở thành huyện NTM đầu tiên của tỉnh Hưng Yên.

 

Đỗ Chí Hào

Chủ tịch UBMTTQ huyện Mỹ Hào

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn
- DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ CẤP HUYỆN (03/01/2023)
- Các huyện: Văn Lâm, Ân Thi, Văn Giang, Khoái Châu hiệp thương lần thứ nhất thống nhất giới thiệu người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026(22/02/2021)
- Hội nghị lần thứ Mười, UBMTTQ thành phố Hưng Yên khóa XVIII(15/01/2018)
- Văn Lâm: Tổng kết công tác Mặt trận năm 2017(12/01/2018)
- Xây dựng đời sống văn hóa ở Dũng Tiến(22/12/2017)
THÔNG BÁO
 Báo cáo kết quả thực hiện Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022 (Từ 17/10/2022 đến 27/10/2022)
 Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hưng Yên năm 2022
 Công điện số 345/CĐ-UBND ngày 16/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về Biểu dương cán bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang các huyện, thị xã, thành phố giao quân năm 2022
 Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (7/1941-7/2021) và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (01/01/1997-01/01/2222)
LIÊN KẾT WEBSITE
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 54
Hôm nay 177
Tháng này: 32,051
Tất cả: 408,702
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH HƯNG YÊN

Địa chỉ: đường Quảng Trường, Phường Hiến Nam, TP.Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213.863.440 - Fax: 02213.836.400
Email: mttqhungyen@gmail.com