Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Khai mạc Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh Khóa XVI

Sáng ngày 5.12, tại Trụ sở HĐND, UBND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ mười nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2020 và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác.

Dự khai mạc kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban Đảng Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

 

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đồng thời tập trung đánh giá sâu và mở rộng so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010-2020; qua đó, xác định đúng và trúng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2020 và cả giai đoạn 2020 - 2025. Ngoài ra, kỳ họp xem xét, thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng khác.

Với những nội dung quan trọng đó, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp tích cực, tham gia ý kiến có chất lượng vào các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết định, tạo cơ sở và động lực thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, ban hành các nghị quyết mang tính khả thi cao, bảo đảm đi vào cuộc sống.

 

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp

Phát biểu tại buổi khai mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ khẳng định: Với sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng chủ động, quyết liệt, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phấn đấu nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tỉnh ta đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách kịp thời phục vụ cho sự phát triển của tỉnh, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như: Công tác phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi; công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều hạn chế; phát triển hạ tầng cụm công nghiệp chưa đạt kế hoạch đề ra; tiến độ triển khai các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp, đô thị thương mai, giao thông thủy lợi quan trọng…

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020 với chủ đề “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX”, Tỉnh ủy đề nghị HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, rà soát tập trung xử lý những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ, nhất là vai trò của người đứng đầu. Thực hiện tốt công tác quốc phòng - quân sự đia phương bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới thực hiện có hiệu quả trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, nhất là hoạt động giám sát trực tiếp tại kỳ họp, thông qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn mà cử tri quan tâm…

 

Các đại biểu dự kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XVI

Trong buổi sáng, HĐND tỉnh nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 do đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày. Theo báo cáo, năm 2019 tổng sản phẩm GRDP tăng 9,72%, tổng thu ngân sách ước đạt 14.450 tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm 2018; hệ thống hạ tầng cơ sở được quan tâm đầu tư và phát triển. Xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt được nhiều kết quả nổi bật, có thêm 28 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 145/145 xã (100%); có thêm 3 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM, Hưng Yên trở thành 1 trong 8 địa phương trong cả nước hoàn thành 100% xây dựng NTM cấp xã …

Năm 2020, Hưng Yên phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 9%; thu ngân sách đạt 14.865 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa 10.565 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 4.300 tỷ đồng; phấn đấu có thêm 4 huyện hoàn thành tiêu chí nông thôn mới, có 20 xã hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, trong đó 5 xã đạt tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu; giá trị thu nhập bình quân trên 1ha đất canh tác đạt 210 triệu đồng; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 34%; tạo thêm việc làm mới cho 2,45 vạn lao động; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,9%…

 

Toàn cảnh kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XVI

Cũng trong buổi sáng nay, HĐND tỉnh nghe báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XVI; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, dự thảo kế hoạch năm 2020 và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công tỉnh Hưng Yên năm 2020; tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; tiếp theo, lãnh đạo sở Tài chính trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – Ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách địa phương năm 2020 và dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2020; Báo cáo về phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 và dự thảo Nghị quyết phân bổ ngân sách địa phương năm 2020.

 * Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XVI, trong phiên họp chiều ngày 5.12, dưới sự điều hành của đồng chí Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu tiếp tục nghe và nghiên cứu báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, các ban, ngành hữu quan tỉnh trình tại kỳ họp. Trong đó, có tờ trình và Dự thảo nghị quyết về hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho đối tượng cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sau khi dự án Norred kết thúc; báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2019 và dự kiến giao số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17.11.2000 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc tỉnh Hưng Yên năm 2020; Việc thực hiện Kế hoạch biên chế công chức năm 2019 và dự kiến giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2020; Tờ trình và Dự thảo nghị quyết về việc ban hành sáp nhập 34 thôn để thành lập 17 thôn và đổi tên 5 thôn thuộc 5 xã của các huyện: Kim Động, Văn Giang, Văn Lâm.

Cũng trong phiên làm việc buổi chiều, lãnh đạo các Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh trình bày các báo cáo thẩm tra về nội dung các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Tiếp theo lãnh đạo các cơ quan: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án Dân dự tỉnh trình bày báo cáo về Kết quả công tác xét xử năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hưng Yên; Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật, kết quả công tác năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020; Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Ngày mai 6.12, kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XVI bước vào ngày làm việc thứ 2, Báo Hưng Yên điện tử sẽ cập nhật thông tin đến bạn đọc.

Nguồn: baohungyen.vn
 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin mới hơn
- Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 – 2025(07/08/2020)
- Phù Cừ: Đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba(07/08/2020)
- Thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam (06/08/2020)
- Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Mỹ Hào nhiệm kỳ 2020 - 2025(06/08/2020)
- Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Văn Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025(06/08/2020)
Các tin cũ hơn
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri (05/12/2019)
- Dấu ấn ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày hội văn hóa quân dân năm 2019(05/12/2019)
- Kiểm tra, thẩm định kết quả công tác Mặt trận năm 2019(28/11/2019)
- Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" và “Ngày hội văn hóa quân dân” tại khu dân cư Bình Dân năm 2019(28/11/2019)
- Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các huyện: Khoái Châu, Văn Lâm, Văn Giang(26/11/2019)
THÔNG BÁO
 Đề cương gợi ý một số nội dung chính trong 12 chủ đề thi viết tìm hiểu “lịch sử quan hệ đặc biệt việt nam - lào"
 Hướng dẫn số 26-HD/BTGTU ngày 26/5/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại Hưng Yên
 Công bố quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
LIÊN KẾT WEBSITE
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 47
Hôm nay 332
Tháng này: 13,556
Tất cả: 137,541
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH HƯNG YÊN

Địa chỉ: đường Quảng Trường, Phường Hiến Nam, TP.Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213.863.440 - Fax: 02213.836.400
Email: mttqhungyen@gmail.com