Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ CẤP HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

I

THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

1

Ô. Trần Quốc Việt

Chủ tịch

0974.937.642

2

Ô. Phạm Như Uyên

Phó Chủ tịch

0983.540.302

3

B. Nguyễn Thị Thủy

Phó Chủ tịch

0904.216.897

4

B. Trần Thị Thu Hà

Ủy viên Thường trực

0389.910.967

II

THỊ XÃ MỸ HÀO

1

Ô. Đinh Quang Phúc

Chủ tịch

0914.908.838

2

B. Vũ Thu Hiền

Phó Chủ tịch

0386.963.626


 III

HUYỆN ÂN THI

1

Ô. Lê Thanh Thịnh

Chủ tịch

0912.797.787

2

B. Nguyễn Thị Nhiên

Phó Chủ tịch

0916.058.269

3

B. Vũ Thị Minh PhươngỦy viên Thường trực0336.152.312


     

IV

HUYỆN TIÊN LỮ

1

Ô. Lê Hữu Cường

Chủ tịch

0982.872.172

2

Ô. Nguyễn Văn Quynh

Phó Chủ tịch

0982.724.145

3

B. Đặng Thị Thanh Nga

Phó Chủ tịch

0919.512.588

4

Ô. Vũ Mạnh Hùng

Ủy viên Thường trực

0942.072.056

V

HUYỆN PHÙ CỪ

1

B. Bùi Thị Hoài Thanh

Chủ tịch

0987.155.423

2

 B. Nguyễn Thị Quyên

Phó Chủ tịch

0915.035.872

3

B. Nguyễn Thị Như

Phó Chủ tịch

 0943.692.198

4

B. Trần Thị Hà

Ủy viên Thường trực

0943.085.232

VI

HUYỆN YÊN MỸ

1

B. Nguyễn Thị Thanh Tặng

Chủ tịch

0978.124.406

2

Ô. Nguyễn Đức Tình

Phó Chủ tịch

0988.838.757


   

VII

HUYỆN VĂN GIANG

1

B. Đỗ Thị Thanh Huyền

Chủ tịch

0966.111.336

2

Ô. Đặng Văn Quý

Phó Chủ tịch

0973.836.645

3

B. Hoàng Thị Thắm

Phó Chủ tịch

0915.523.998

4

B. Nguyễn Thị Chuyên

Ủy viên Thường trực

0979.386.119

VIII

HUYỆN VĂN LÂM

1

Ô. Tôn Ngọc Chuẩn

Chủ tịch

0982.997.135

2

Ô. Nguyễn Văn Xuân

Phó Chủ tịch

0396.987.151

3

B. Lê Thị Như Quỳnh

Phó Chủ tịch

0986.794.173

IX

HUYỆN KHOÁI CHÂU

1

Ô. Vương Minh Thuận

Chủ tịch

0989.548.689

2

B. Trần Thị Bình

Phó Chủ tịch

0982.669.306

3

Ô. Nguyễn Văn Thắng

Phó Chủ tịch

0948.087.338

4

B. Nguyễn Thị Từ

Ủy viên Thường trực

0385.314.808

X

HUYỆN KIM ĐỘNG

1

Ô. Nguyễn Đăng Duy

Chủ tịch

0918.360.768

2

B. Nguyễn Thị Huế

Phó Chủ tịch

0965.284.666

2

 B. Trần Thị Thắm

Phó Chủ tịch

 0983.211.068

3

B. Nguyễn Thị Thược

Ủy viên Thường trực

0965.231.886

In trang Quay lại Lên trên
Các tin cũ hơn
- Các huyện: Văn Lâm, Ân Thi, Văn Giang, Khoái Châu hiệp thương lần thứ nhất thống nhất giới thiệu người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026(22/02/2021)
- Hội nghị lần thứ Mười, UBMTTQ thành phố Hưng Yên khóa XVIII(15/01/2018)
- Văn Lâm: Tổng kết công tác Mặt trận năm 2017(12/01/2018)
- Xây dựng đời sống văn hóa ở Dũng Tiến(22/12/2017)
- Phát huy vai trò MTTQ trong xây dựng nông thôn mới ở Văn Giang(22/12/2017)
THÔNG BÁO
 Báo cáo kết quả thực hiện Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022 (Từ 17/10/2022 đến 27/10/2022)
 Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hưng Yên năm 2022
 Công điện số 345/CĐ-UBND ngày 16/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về Biểu dương cán bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang các huyện, thị xã, thành phố giao quân năm 2022
 Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (7/1941-7/2021) và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (01/01/1997-01/01/2222)
LIÊN KẾT WEBSITE
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 48
Hôm nay 170
Tháng này: 32,044
Tất cả: 408,695
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH HƯNG YÊN

Địa chỉ: đường Quảng Trường, Phường Hiến Nam, TP.Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213.863.440 - Fax: 02213.836.400
Email: mttqhungyen@gmail.com