Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
Ngày 01/4/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành QĐ số 1924-QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ VN tỉnh Hưng Yên, Ban Biên tập trích đăng "CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ TỈNH" như sau:
          1. Chức năng

          - Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh là cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, có chức năng tham mưu giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, mà trực tiếp, thường xuyên là BanThường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác mặt trận.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác mặt trận theo Điều lệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan.

          2. Nhiệm vụ

Tham mưu, giúp việc Ban Thường trực, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành động; kế hoạch công tác của Ban Thường trực và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện quy chế dân chủ, giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo Điều lệ, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan.

- Hướng dẫn thực hiện Điều lệ, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật theo phân công, phân cấp.

- Sơ kết, tổng kết công tác Mặt trận và các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo phân công, phân cấp.

- Quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của Cơ quan; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực và kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đề xuất chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích đối với cán bộ, công chức và người lao động trong Cơ quan chuyên trách công tác mặt trận.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Thường trực và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giao.

In trang Quay lại Lên trên
THÔNG BÁO
 Báo cáo kết quả thực hiện Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022 (Từ 17/10/2022 đến 27/10/2022)
 Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hưng Yên năm 2022
 Công điện số 345/CĐ-UBND ngày 16/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về Biểu dương cán bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang các huyện, thị xã, thành phố giao quân năm 2022
 Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (7/1941-7/2021) và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (01/01/1997-01/01/2222)
LIÊN KẾT WEBSITE
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 13
Hôm nay 179
Tháng này: 28,429
Tất cả: 389,791
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH HƯNG YÊN

Địa chỉ: đường Quảng Trường, Phường Hiến Nam, TP.Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213.863.440 - Fax: 02213.836.400
Email: mttqhungyen@gmail.com