Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
KẾ HOẠCH
Kế hoạch Phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19
KH tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường ở cộng đồng dân cư năm 2020
KH số 24/KH-MTTQ-BTT ngày 10/02/2020
KH thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2020
KH số 26/KH-MTTQ-BTT ngày 10/02/2020
KH thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT" năm 2020
KH số 23/KH-BCĐ ngày 10/02/2020
KH thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2020
KH số 25/KH-BCĐ ngày 10/02/2020
KH triển khai thực hiện CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
KH 28/KH-BCĐ ngày 11/02/2020
Kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020
Kế hoạch theo dõi, nắm bắt tình hình nhân dân đối với Đại hội Đảng bộ các cấp; tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Kế hoạch Công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Hưng Yên năm 2020
1234
THÔNG BÁO
 Đề cương gợi ý một số nội dung chính trong 12 chủ đề thi viết tìm hiểu “lịch sử quan hệ đặc biệt việt nam - lào"
 Hướng dẫn số 26-HD/BTGTU ngày 26/5/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại Hưng Yên
 Công bố quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
LIÊN KẾT WEBSITE
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 58
Hôm nay 156
Tháng này: 12,379
Tất cả: 93,048
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH HƯNG YÊN

Địa chỉ: đường Quảng Trường, Phường Hiến Nam, TP.Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213.863.440 - Fax: 02213.836.400
Email: mttqhungyen@gmail.com