Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
KẾ HOẠCH
Dự thảo Luật Đất đai
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Kế hoạch tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc" năm 2022
Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (1912-2022)
Kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2022
Kế hoạch Tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2022
Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 25/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kế hoạch tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới
1234567
THÔNG BÁO
 Báo cáo kết quả thực hiện Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022 (Từ 17/10/2022 đến 27/10/2022)
 Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hưng Yên năm 2022
 Công điện số 345/CĐ-UBND ngày 16/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về Biểu dương cán bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang các huyện, thị xã, thành phố giao quân năm 2022
 Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (7/1941-7/2021) và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (01/01/1997-01/01/2222)
LIÊN KẾT WEBSITE
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 28
Hôm nay 82
Tháng này: 30,096
Tất cả: 416,460
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH HƯNG YÊN

Địa chỉ: đường Quảng Trường, Phường Hiến Nam, TP.Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213.863.440 - Fax: 02213.836.400
Email: mttqhungyen@gmail.com